Vướng mặt bằng, nhiều dự án 'đứng hình'

Hiện nay nhiều dự án tại TP Hồ Chí Minh vẫn dở dang, chậm tiến độ do vướng nút thắt “giải phóng mặt bằng”. Thậm chí có nơi chỉ vì vướng 3 hộ dân mà dự án không thể về đích dù đã đạt 85% khối lượng.