Vườn Thú Hà Nội căng bạt, đốt lửa, chạy máy sưởi chống rét cho động vật

Tại Vườn Thú Hà Nội, động vật được đốt củi sưởi ấm, căng bạt tránh gió trong thời tiết rét buốt.