Việt Nam trước nguy cơ 'chưa giàu đã già'

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, Việt Nam hiện có khoảng 40% dân số ở độ tuổi 70 - 74 vẫn đang phải làm việc.