Video về hầm trú ẩn hạt nhân của Thụy Sĩ

Thụy Sĩ đã sẵn sàng khi căng thẳng quốc tế gia tăng với hầm trú ẩn hạt nhân của riêng mình.