Video đàn đà điểu 'đại náo' đường phố Trung Quốc

Một đàn đả điều nuôi trên 80 con xổng chuồng đã làm náo loạn đường phố tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).