Vất vả tìm lớp bán trú hè cho trẻ

Mỗi khi trẻ em sắp sửa nghỉ hè, nhu cầu tìm khóa bán trú hè cho con cũng 'nóng' trong cộng đồng phụ huynh. Làm thế nào để có nơi vừa có thể gửi con bán trú vừa an toàn, để con được yên tâm học tập, vui chơi tự lập là băn khoăn của nhiều cha mẹ.