Vật liệu xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu

Các vật liệu tái chế giúp bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí xây dựng đang được Ai Cập lựa chọn để thay thế đá, cát, sỏi truyền thống.