Ùn tắc ngay sau khi Trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại

Sau khi bị dừng hoạt động để cơ quan Công an làm việc, điều tra và xử lý một số cán bộ, nhân viên vi phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, sáng 10/3, đã có 2 trung tâm đăng kiểm Hà Nội hoạt được động trở lại. Và hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có 8 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động.