Podcast

Cảnh sát biển tuyên truyền cho hơn 300 cán bộ và ngư dân về chống khai thác IUU trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuyên truyền cho hơn 300 cán bộ, các chức sắc tôn giáo và ngư dân về chống khai thác IUU

Ngày 30/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức tuyên truyền về biển, đảo, quy định trong phòng, chống khai thác IUU cho hơn 300 cán bộ, các tổ chức tôn giáo và ngư dân trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

00:00 / 00:00
0:00