Tuần hành rầm rộ ngay tại thủ phủ Catalonia phản đối đòi độc lập

Ngày 9/10, hàng trăm nghìn người đổ xuống các đường phố tại thành phố Barcelona – thủ phủ vùng Catalonia để phản đối việc chính quyền vùng tự trị này tìm cách tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha.