Từ tâm điểm Đà Nẵng: Xử lý rác thải y tế thời COVID-19

Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vấn đề quản lý, xử lý rác thải y tế, nhất là tại các cơ sở cách ly đòi hỏi phải có quy trình hết sức nghiêm ngặt, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và tác hại tới môi trường.