Từ 1/3, tăng mức bồi dưỡng cho người lao động

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội mới ban hành thông tư 24, theo đó từ ngày 1/3/2023, sẽ áp dụng 4 mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.