Truyền thông Đức phản ánh phương pháp nông dân Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Nước biển dâng cao đang đẩy nhiều nước mặn hơn vào vùng đất canh tác của người nông dân bên sông Mekong. Trước tác động nhiều bất lợi từ biến đổi khí hậu, người nông dân Việt Nam đã hướng đến phương pháp nuôi trồng bền vững để ứng phó.
Kênh DW (Đức) đã thực hiện phóng sự về nỗ lực mang tính bền vững này của người nông dân Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long.