Truyền thông Đức đánh giá cao việc Việt Nam sửa đổi Luật Xuất nhập cảnh

Truyền thông Đức mới đây đã có bài viết đánh giá cao việc Việt Nam sửa đổi một số quy định liên quan đến xuất nhập cảnh với người nước ngoài, điều này sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch và phát triển kinh tế đất nước.