Trường học rốt ráo phòng dịch COVID-19

Hà Nội đã có hàng trăm học sinh bị mắc COVID-19. Để phòng dịch và tránh ảnh hưởng đến quá trình học tập, các trường trên địa bàn thủ đô đang nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp.