Trực thăng cứu thương tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh

Trung Quốc đã triển khai dịch vụ cứu thương bằng trực thăng tại Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh.