Trào lưu học trang điểm trong giới quý ông công sở Nhật Bản

Gần đây, giới công sở nam giới Nhật bản đã bắt đầu chú trọng tới ngoại hình và đi học trang điểm để có thêm sự tự tin.