Tranh cãi về môn thể thao đấu bò ở Tây Ban Nha

Câu chuyện trâu chọi Đồ Sơn húc chết chủ đang gây nên nhiều tranh cãi về tính bạo lực của lễ hội này. Nhìn ra thế giới, có không ít môn thể thao mang tính bạo lực tương, trong đó có môn thể thao đấu bò ở Tây Ban Nha.