TP Hồ Chí Minh: Tuyến metro số 2 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng vào Quý 1 năm 2024

Hiện nay, công tác bàn giao mặt bằng của dự án tuyến metro số 2 đã đạt gần 87%; trong đó Quận 1, Quận Tân Phú, Quận 12 và Quận 10 (TP Hồ Chí Minh) đã hoàn thành 100% công tác bồi thường và  bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Dự kiến vào quý 1 năm 2024, TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành 100% công tác bồi thường còn lại và bàn giao cho Ban quản lý đường sắt đô thị mặt bằng sạch để thực hiện thi công dự án.