TP Hồ Chí Minh: Triển lãm các sản phẩm đặc trưng các vùng, miền năm 2023

Từ ngày 27 - 29/10,  tại TP Hồ Chí Minh diễn ra Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng các vùng, miền năm 2023, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh tổ chức. Có 38 tỉnh, thành phối tham gia Tuần lễ, với gần 1.200 sản phẩm, riêng sản phẩm OCOP có 716 sản phẩm đạt từ 3-5 sao.