Podcast

TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục đề xuất thu phí ô tô lưu thông vào trung tâm

TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục đề xuất thu phí ô tô lưu thông vào trung tâm

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đang hoàn chỉnh báo cáo trình UBND Thành phố chấp thuận chủ trương cho phép xây dựng đề án “Thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm”, dự kiến trình trong tháng 6/2024.

00:00 / 00:00
0:00