Podcast

TP Hồ Chí Minh: Sẽ xử lý cán bộ đùn đẩy, né trách nhiệm

TP Hồ Chí Minh: Sẽ xử lý cán bộ đùn đẩy, né trách nhiệm

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vừa ký ban hành Chỉ thị 06 về Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

00:00 / 00:00
0:00