TP Hồ Chí Minh quyết dẹp xe tự chế cũ nát

Tình trạng xe thô sơ 3-4 bánh, xe tự chế, xe cũ nát tham gia lưu thông vẫn diễn ra hàng ngày tại TP Hồ Chí Minh, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi không đảm bảo kỹ thuật, mà còn gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.