TP Hồ Chí Minh phát triển kinh tế đêm từ ẩm thực

Kinh tế đêm TP Hồ Chí Minh được coi là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế mới, giúp TP Hồ Chí Minh khôi phục nền kinh tế. Vì thế, TP Hồ Chí Minh hiện đang tập trung phát triển kinh tế đêm thông qua hoạt động kinh doanh ẩm thực tại các chợ đêm, phố đi bộ... để gia tăng nguồn thu và giữ chân du khách lâu hơn.