TP Hồ Chí Minh: Chạy thử nghiệm toàn tuyến Metro số 1 vào ngày 29/8

Chuẩn bị cho buổi chạy thử nghiệm toàn tuyến vào ngày 29/8, nhà thầu Hitachi đang cố gắng tập trung nhân lực hoàn tất công tác lắp đặt và thử nghiệm khu vực ngầm để có thể kết nối thông suốt từ ga cuối Suối Tiên đến ga đầu Bến Thành.