Tổng thống Biden: Mỹ có thể gửi vũ khí cho Ukraine ngay trong tuần này

Sau khi gói viện trợ bổ sung cho Ukraine được thông qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ ký ban hành ngay lập tức và Mỹ có thể bắt đầu gửi vũ khí cho Ukraine ngay trong tuần này.