Tin tức TV: Tiếng nói chung vì quyền lợi người lao động

Vào dịp tháng Năm, đội ngũ công nhân, người lao động lại nhận thêm nhiều sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động và trở thành đợt cao điểm hành động của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, doanh nghiệp, cũng như toàn xã hội.