Tin tức TV: Tạo sinh kế, ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thời gian qua, việc tạo sinh kế, ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.