Tin tức TV: Gỡ băn khoăn về môn học tích hợp

Năm học 2023 - 2024 sắp bắt đầu và đây cũng là năm thứ 3 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp THCS. Tuy nhiên, những bất cập về các môn học tích hợp vẫn là những thách thức đối với nhà trường, giáo viên và học sinh.