Tin tức TV: Doanh nghiệp 'hóng' giải pháp tháo gỡ cấp bách

Cộng đồng doanh nghiệp đang trải qua bối cảnh đặc biệt khó khăn. Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2023, có 8.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 2,8%, bình quân một tháng có 16.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.