Tin tức TV: COP27 – Thoả thuận lịch sử liệu có ‘nằm trên giấy’?

Thỏa thuận lịch sử của COP27 có thực sự mang đến lợi ích cho các nước nghèo; những gì đã khiến COP27 còn gây thất vọng; và Việt Nam đã có những cam kết như thế nào tại Hội nghị. Xin mời quý vị và các bạn cùng Tin tức TV tìm hiểu những vấn đề đó trong phóng sự dưới đây.