Tin tức TV: ‘Báo động đỏ' về tấn công mạng trên thế giới

Trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ đang là “mảnh đất màu mỡ” của hoạt động tấn công mạng. Cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ, tấn công mạng cũng có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Do đó, vấn đề an ninh mạng đang là một yêu cầu cấp bách, trở thành ưu tiên hàng đầu với các quốc gia trên thế giới.