Podcast

Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 24/11

Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 24/11

Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 24/11 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau: Kiến nghị trả lương, thưởng cho người lao động trước Tết 20 ngày; Đề xuất cấm lưu hành thuốc lá điện tử tại Việt Nam; Đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng tránh kẻ gian trước cổng trường; Kiểm tra thông tin phản ánh lãnh đạo Sở đi chơi golf trong giờ hành chính.

00:00 / 00:00
0:00