Podcast

Tin nóng thế giới sáng 6/7

Tin nóng thế giới sáng 6/7

Bản tin nóng thế giới sáng 6/7 có những nội dung sau đây:
- NATO giúp Ukraine chuẩn bị gia nhập liên minh;
- Thủ tướng Hungary phủ nhận vai trò trung gian đàm phán giữa Ukraine và Nga;
- Lãnh đạo Công đảng Keir Starmer trở thành thủ tướng mới của Anh;
- Hezbollah sẵn sàng cho mọi kịch bản giao tranh với Israel.

00:00 / 00:00
0:00