TikTok ký giấy thừa nhận sai phạm tại Việt Nam

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông lần đầu tiên tổ chức một cuộc kiểm tra toàn diện đối với một nền tảng xuyên biên giới lớn tại Việt Nam, là TikTok và buộc một nền tảng xuyên biên giới ký thừa nhận sai phạm, có biện pháp khắc phục. Hiện nay đoàn kiểm tra đang thực hiện các bước cuối và tháng 7 sẽ công bố.