Tiêu điểm Quốc tế: Vụ rơi máy bay và cuộc chiến thông tin Nga - Ukraine

Vụ rơi máy bay quân sự ngày 24/1 cho thấy tính chất phức tạp của cuộc chiến thông tin giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh xung đột.