Tiến hành xử lý dầu thải bị đổ trộm trên mặt hồ Linh Đàm

Chiều 1/10, Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục xử lý dầu thải bị đổ trộm trên mặt hồ Linh Đàm. Được biết, hiện tượng này đã xuất hiện từ ngày 27/9 làm ảnh hưởng đến môi trường nước trong hồ.