Thương mại quốc tế thêm nguy cơ gián đoạn vì các cuộc tấn công trên Biển Đỏ

Để đối phó, Mỹ thông báo lập liên minh mang tên Chiến dịch Người Bảo vệ Thịnh vượng, hoạt động như một đội tuần tra trên Biển Đỏ và Vịnh Aden, hỗ trợ cho tàu hàng đi qua tuyến hàng hải quốc tế này. Trong 3 ngày từ ngày 18 đến 21/12, liên minh này đã phát triển từ 10 nước ban đầu lên trên 20 nước. Các nước tham gia sẽ đóng góp trong khả năng của mình, có thể bằng tàu, có thể bằng nhân lực hay hình thức khác.