Podcast

Thương mại điện tử TP Hồ Chí Minh có mức tăng trưởng cao nhất cả nước

Thương mại điện tử TP Hồ Chí Minh có mức tăng trưởng cao nhất cả nước

Thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến đang phát triển khá mạnh tại TP Hồ Chí Minh. Thống kê của Bộ Công Thương, năm 2023, thị trường thương mại điện tử Việt Nam ước đạt 20,5 tỷ USD, tăng khoảng 4 tỷ USD. Riêng TP Hồ Chí Minh đạt 4,7 tỷ USD, đây là mức cao nhất cả nước.

00:00 / 00:00
0:00