Thức trắng đêm vì nhà ở xã hội

Đêm 7/5 lại là một đêm không ngủ đối với nhiều người dân ở thủ đô Hà Nội khi họ phải chầu chực để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. Thế nhưng, việc thức trắng nhiều đêm liền vẫn chẳng thấm vào đâu so với việc hoàn thiện một bộ hồ sơ mua nhà.