Thủ tướng chỉ đạo yêu cầu ngân hàng dừng cho vay các tập đoàn sân sau

Trước việc vốn bơm vào nền kinh tế không đồng đều, Thủ tướng chính phủ yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số dự án thuộc hệ sinh thái của các tập đoàn.