Thu phí tham quan di sản: Giải pháp nào tránh 'bóc ngắn - cắn dài'?

Chính quyền TP Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo từ ngày 15/5 tới đây sẽ thu phí tham quan khu phố cổ như một cách để có thêm kinh phí trùng tu di tích. Ngay khi thông báo được đưa ra đã có rất nhiều luồng ý kiến. Chuyện thu phí tham quan di sản, kể cả di sản sống như Hội An, không phải là chuyện mới. “Lấy di tích nuôi di tích” cũng là cách làm chung của nhiều nơi trên thế giới, nhưng làm thế nào để bảo tồn được di tích mà vẫn đảm bảo lợi ích của người dân?