Thu hồi lỗ của EVN qua giá điện là đúng luật

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) vừa phát đi thông tin giải thích về đề xuất liên quan đến việc hạch toán khoản lỗ (chênh lệch tỷ giá, lỗ kinh doanh…) vào giá điện.