Thu hồi giấy phép đơn vị xuất, nhập khẩu xăng dầu ‘Xuyên Việt Oil’

Bộ Công Thương vừa có quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.