Thông xe cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước 2/9

Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Ban quản lý dự án 6, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, khai thác dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu.