Thời tiết tuần 24/6-30/6: Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung sẽ giảm dần

Việc xuất hiện rãnh áp thấp Tây Bắc - Đông Nam sẽ làm thời tiết ở các tỉnh miền Bắc có sự thay đổi. Gió Đông Nam sẽ làm cho vùng áp thấp phía Tây suy yếu, nên thời gian tới, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có xu hướng suy giảm, từ 22/6 trở đi sẽ dịu dần, từ ngày 23/6 trở đi nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc, còn ở Trung Bộ sẽ dịu đi đáng kể.