Thời gian ngừng việc vì COVID-19 có phải đóng Bảo hiểm xã hội?

Nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, nhiều người lao động phải ngừng việc do dịch COVID-19. Vậy trong thời gian ngừng việc do COVID-19, người lao động có được đóng bảo hiểm hay không?