Thiếu hụt kênh dữ liệu của thị trường bất động sản

Sau một thời gian dài phát triển nóng, thị trường bất động sản nước ta đang rơi vào giai đoạn ‘bất bình thường’, khi kinh tế vĩ mô vẫn phát triển với nhiều tín hiệu lạc quan, thì bất động sản vẫn trong tình trạng ‘đóng băng’.