Thí điểm xe 4 bánh chạy bằng điện chở khách du lịch trong khu vực hạn chế

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.