Thế giới lần đầu tiên hợp tác ngăn chặn thảm hoạ từ AI

Các cường quốc trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới lần đầu tiên đồng ý với nhau về tính cấp bách trong việc tìm hiểu các nguy cơ của AI.